Červenec 2007

Zlín

3. července 2007 v 18:09 Krajská města ČR
Zlín je krajským městem Zlínského kraje. Toto město je známo především jako "město obuvi". Rozprostírá se na jihovýchodní Moravě.
Základní informace:
Rozloha118,85 km2
Počet obyvatel79 538 obyv. (duben 2006)
Historie
První písemná zmínka o tomto městě pochází z roku 1322, kdy patřil královně Elišce. Tehdy byl Zlín řemeslnicko-cechovní středisko. V roce 1427 Zlín dobyli husité, na přelomu 16. a 17. století byl vypálen Bočkajovci a za třicetileté války ho silně postihly vojenské operace, které probíhaly v jeho okolí. Teprve na konci 15. století postavili Tetourové z Tetova tvrz na místě dnešního zámku. Tuto pak přestavěl tehdejší majitel panství Jan Cedlar z Hoffu na renesanční zámek. Nyní je v něm umístěno Muzeum jihovýchodní Moravy. Dobře zachovaný je hrad Malenovice, postavený v r. 1360 markrabětem Janem Jindřichem. Jako představitel hradů s plášťovou hradbou patří k nejvýznamnějším stavbám u nás.
Významným mezníkem v poklidném životě tehdy pětitisícového města se stal r. 1894, kdy zde byla založena obuvnická firma rodiny Baťových. Tomáš Baťa starší se inspiroval u Forda a zavedl ve firmě pásovou výrobu. Tato v českých zemích nová technologie a získání armádních zakázek umožnily obrovský růst podniku, takže se Baťovy závody brzy staly předním světových výrobcem obuvi. Baťa, jeden z nejbohatších mužů světa své doby, byl v r. 1923 zvolen starostou města a do Zlína, který se záhy rozrostl na průmyslovou aglomeraci, pozval tehdejší nejvýznamnější architekty. František Lydie Gahura, Le Corbusier, Jan Kotěra a Vladimír Karfík ve měste vytvořili řadu funkcionalistických staveb a komplexů.
Město se v součastnosti člení na 16 katastrálních území:
 • Jaroslavice u Zlína
 • Klečůvka
 • Kostelec u Zlína
 • Kudlov
 • Lhotka u Zlína (zahrnuje místní části Chlum a Lhotka)
 • Louky nad Dřevnicí
 • Lužkovice
 • Malenovice u Zlína
 • Mladcová
 • Příluky u Zlína (rozděleno mezi místní části Zlín a Příluky)
 • Prštné
 • Salaš u Zlína
 • Štípa
 • Velíková
 • Zlín
 • Želechovice nad Dřevnicí
Zlín a jeho okolí
 1. budova Tržnice
 2. bývalý svitovský mrakodrap - "jednadvacítka"
 3. Dům umění
 4. Nová radnice
 5. Velké kino
 6. hotel Moskva
 7. Filmové ateliéry (Filmový festival pro děti a mládež) ...
Snad nejvýznamnějším rodákem je Tomáš Baťa, který zde zřídil značku obuvi proslulou po celém světě a mnoho dalšího.
Tomáš Baťa (3. dubna 1876 Zlín - 12. července 1932 Otrokovice)
 • byl zakladatelem obuvnické firmy Baťa a jeden z největších podnikatelů své doby
 • pro své dělníky nechal ve Zlíně postavit krásné domečky z cihel bez omítnutí, které dnes tvoří charakteristiku města

Orangutan

3. července 2007 v 14:54 Ohrožená zvířata
Základní charakteristika:
Řádprimáti (Primates)
Čeleďhominidi (Hominidae)
Podčeleďorangutani (Ponginae)
Rodorangutan (Pongo)
Výška1,1-1,5 metrů
Váha30-90 kg
Orangutan je rod lidoopů žijících v tropických deštných pralesech ostrovů Bornea a Sumatry. Jeho název je odvozen z malajštiny orang utan - "lesní muž".
Na ostrovech Borneo a Sumatra žijí dva rozdílné poddruhy:
 • orangutan bornejský (Pongo pygmaeus)
 • orangutan sumaterský (Pongo abelii)
Vzhled
U orangutanů je patrný rozdíl ve velikosti a hmotnosti mezi samcem a samicí (samec může být až 2x větší než samice). Tato zvířata jsou charakteristická svou hnědooranžovou srstí a dlouhými končetinami. Dále mají slabé nadočnicové oblouky, vysoké čelo a předsunutý čenich.
Život
Na rozdíl od ostatních lidoopů je orangutan zvíře samotářské. Rodinu tvoří pouze samice s jedním nebo více mláďaty. Většinu svého života (až 99%) tráví v korunách stromů. Orangutani jsou denní živočichové. Na svou velikost a váhu jsoz až pozoruhodně obratní a v korunách stromů si dokáží obstarat i potravu. Dožívají se 30-ti až 40-ti let
Potrava
Orangutani se živí listy, hmyzem, ptačími vejci, výhonky, kůrou a plody stromů (ty tvoří až 60%). Mezi jejich nejoblíbenější kousky jídelníčku patří fíky a mango.
Rozmnožování
Březost trvá přibližně 235-265 dní a rodí se jedno, výjimečně dvě mláďata. Orangutani však bývají velice pečlivými matkami. Mláďata jsou po narození velmi křehká a bezmocná, matek se přidržují za srst na břiše. S matkou zůstává mládě nejméně tři roky. Plně se osamostatní až v 7 letech.

Proč?

3. července 2007 v 14:25 Ohrožená zvířata
Určitě jste se už setkali s pojmem "Červená kniha" ohrožených drůhů. Jedná se o knihu, která obsahuje seznam ohrožených živočichů vytvořený Mezinárodní unií ochrany přírody (IUCN). Poprvé byla tato kniha publikována roku 1996 a dnes obsahuje záznamy o více než 12 000 druzích.
Otázkou ale zůstává, jak dochází k tomu, že se z určitého druhu živočicha stane druh ohrožený. Měli bychom si uvědomit, že za to může především člověk: ať už zmíníme znečišťování přírody, zakázané lovení zvířat či narušování rovnováhy na planetě.
Proto je nutné ohroženým druhům živočichů pomáhat. V současnosti naštěstí snaha o ochranu přírody dosahuje celosvětového rozmachu. Existuje mnoho organizací a zákonů, které chtějí pomáhat.